Tin tức chi tiết

TIN TỨC
Quyết định ban hành Quy chế bán đấu giá ra công chúng của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk
 Quyết định số: 05/QĐ-SGDHCM ngày 03/01/2019 của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quy chế bán đấu giá ra công chúng của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.
Tập tin đính kèm:
v
Công ty Cổ Phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.816886 - 05003.856522 . Fax : 05003.816886 - 05003.856522
Email : vipsmubmt@dng.vnn.vn
Công ty cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262.3816886 - Fax: 0262.3816886
Email : dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn
Hotline1: 0849.890.333
Hotline 2: 0845.814.333
Hot line 3: 0847.401.222
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ Nội dung - VNPT Đắk Lắk