Tin tức chi tiết

TIN TỨC
THÔNG TIN CHỦ YẾU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THÔNG TIN CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK LẮK THÔNG BÁO CÔNG KHAI TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG

THÔNG TIN CHỦ YẾU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng


1.      Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hoá:

Tên Công ty

:

Công Ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

Địa chỉ

:

Số 01 đường Đào Duy Từ - Phường Thống Nhất - Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

2.      Ngành nghề kinh doanh.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

+ Quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình công cộng, đô thị;

+ Thu gom vận chuyển và xử lý rác thải;

+ Dịch vụ chăm sóc và bảo quản cây xanh đường phố, công viên, tượng đài, rừng cảnh quan…

3.      Vốn điều lệ: 66.200.000.000 đồng; tương đương: 6.620.000 cổ phần (tính theo mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

Trong đó: - Cổ phần Nhà nước/cổ phần (tên doanh nghiệp cấp I) nắm giữ: 2.383.200 cổ phần

                 - Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần.

                 - Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 1.345.600 cổ phần.

     - Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần.

                 - Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 2.891.200 cổ phần.

                 - Cổ phần bán theo phương thức khoán (bảo lãnh phát hành; dựng sổ): 0 cổ phần.

4.      Giá khởi điểm: 11.500 đồng/ cổ phần.

5.       Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:

     - Tên tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

     - Địa chỉ: Số 16, đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

6.       Điều kiện tham dự đấu giá:Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.

7.      Thời gian và địa điểm phát đơn:

- Thời gian: Từ 08 giời 00 ngày 07 tháng 01 năm 2019 đến 16 giờ 00 ngày 23 tháng 01 năm 2019

- Địa điểm: tại Đại lý đấu giá theo các địa điểm và địa chỉ website được công bố trong Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ban hành.

8.       Thời gian và địa điểm nộp đơn và tiền đặt cọc:

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 ngày 07 tháng 01 năm 2019 đến 16 giờ 00 ngày 23 tháng 01 năm 2019

 

- Địa điểm: tại Đại lý đấu giá theo các địa điểm và địa chỉ website được công bố trong Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ban hành.

9.      Thời gian và địa điểm bán đấu giá:

- Thời gian: 09 giờ 00 ngày 31 tháng 01 năm 2019

 - Địa điểm:Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh – 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

 

Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể nhận thêm thông tin tại:

https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=2259e3f1-dcc7-42c9-a500-2ac0ea969158&rid=563627763

v
Công ty Cổ Phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.816886 - 05003.856522 . Fax : 05003.816886 - 05003.856522
Email : vipsmubmt@dng.vnn.vn
Công ty cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262.3816886 - Fax: 0262.3816886
Email : dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn
Hotline1: 0849.890.333
Hotline 2: 0845.814.333
Hot line 3: 0847.401.222
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ Nội dung - VNPT Đắk Lắk