Tin tức chi tiết

TIN TỨC
Công khai thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Nội dung công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ gồm có:

1. Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

2. Bản dịch Tiếng Anh Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

Tập tin đính kèm:
v
Công ty Cổ Phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.816886 - 05003.856522 . Fax : 05003.816886 - 05003.856522
Email : vipsmubmt@dng.vnn.vn
Công ty cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262.3816886 - Fax: 0262.3816886
Email : dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn
Hotline1: 0849.890.333
Hotline 2: 0845.814.333
Hot line 3: 0847.401.222
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ Nội dung - VNPT Đắk Lắk