Tin tức chi tiết

TIN TỨC
Điều chỉnh Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk
Trong quá trình thực hiện cổ phần hóa đã có một số thay đổi trong việc xác định giá trị doanh nghiệp, vì vậy UBND tỉnh Đắk Lắk đã điều chỉnh Phương án cổ phần hóa của Công ty.

           Một số thông tin điều chỉnh cụ thể như sau:

1. Quyết định số: 3454/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

2. Quyết định số: 3513/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk thay thế cho Quyết định số: 2784/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

3. Bản dịch Tiếng Anh Quyết định số: 3513/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

4. Biên bản điều chỉnh kết quả xác định giá trị doanh nghiệp thời điểm ngày 01/7/2017 của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

5. Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk tháng 12/2018 thay thế cho Phương án cổ phần hóa tháng 09/2018.

           - Lý do thay đổi: Thay đổi vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ.

 

Tập tin đính kèm:
v
Công ty Cổ Phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 05003.816886 - 05003.856522 . Fax : 05003.816886 - 05003.856522
Email : vipsmubmt@dng.vnn.vn
Công ty cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Địa chỉ : 01 Đào Duy Từ - P.Thống Nhất - TP.Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262.3816886 - Fax: 0262.3816886
Email : dakurenco@moitruongdothidaklak.com.vn
Hotline1: 0849.890.333
Hotline 2: 0845.814.333
Hot line 3: 0847.401.222
Trung tâm Công nghệ & Dịch vụ Nội dung - VNPT Đắk Lắk